Teorie působení konzumace piva na rozvoj mozku

Další ze zajímavých teorií, jež pojednávají o pivu. Tentokrát původem ze Slovenska.

Stádo bizonů se pohybuje rychlostí nejpomalejšího kusu. Když je stádo napadnuto lovci, tak padnou za obět ty nejpomalejší a nejslabší kusy, které jsou vzadu. Pro stádo jako celek je tato přírodní selekce dobrá, a to jak z krátkodobého pohledu, protože zvyšuje celkovou rychlost stáda, tak z dlouhodobého, protože se celkově zlepšuje genetická kvalita bizonů tím, že ty nejméně vyvinutí jsou takto vyloučeni z rozmnožovacího procesu.

No, a stejně je na tom lidský mozek. I on operuje tak rychle, jako nejpomalejší mozková buňka. Nadměrná konzumace alkoholu, jak víme, zabíjí mozkové buňky, ale přirozeně ty slabé a pomalé nejdříve.

To znamená, že pravidelnou konzumací piva eliminujeme ty pomalé mozkové buňky a náš mozek se tak stává rychlejším a efektivnějším.

Těšíme se na zrychlení našich mozkových operací.

Poznámka: Existuje ještě rozšíření výše uvedené teorie, které říká, že cílem je vyšlechtit si obrovsky výkonnou jednu mozkovou superbuňku.